top of page
C14B8178.jpg

Riktig bruk av bilder!

Det er flere områder som bør vurderes når den beste strategien skal velges når det gjelder presentasjon av ansatte i bedriften!

1.

"Ekte ansatte trumfer arkivbilder i ny undersøkelse om
bruker-/leser engasjement."

2.

Presenter minimum ledelse og administrasjon, men aller best  alle ansatte!

De som i tillegg velger å presentere styre viser stor åpenhet!
Husk alle ansatte er et ansikt utad!

Dette er både fakta og gode råd om bruk av foto: 

Dette er en tilpasset artikkel basert på en forskningsrapport  som sier:  "Ekte ansatte trumfer arkivbilder"

 

Spesielt viktig for bedrifter som tilbyr personlige tjenester og kompetanse, alt fra advokater, rådgivere i tillegg til kunnskap og kompetanse tjenester. Videre er bakre, tannleger og håndverkere andre eksempler som nevnes i rapporten.

Så sier de:
Autentiske bilder er avgjørende for å bygge tillit til både eksisterende kunder og spesielt i forbindelse med kapringen av nye og potensielle kunder.

Ved å vise gode portretter av de ansatte som er knyttet til virksomheten, formidler bedriften sin ekspertise og pålitelighet på en troverdig måte. Samtidig skaper de en åpen og gjennomsiktig profil, som appellerer nettopp til kunder som søker kvalitet og personlig ekspertise. 

NB! Jeg vil her spisse nettopp det å bygge på åpenhet, "her ser du alle våre ansatte", det gjør at dere viser nettopp åpenhet og der i gjennom bygger troverdighet. De som er ekstra interessert i å sikre full åpenhet har også portretter av styrets medlemmer.

 

Når du skal benytter bilder for å illustrere understrekes det, ikke benytt kjøpe-bilder, benytt dine egne ansatte også der, da kan du enklere beskrive situasjonen og slipper å se de samme bildene hos en konkurrent! Altså unik, ganske enkelt smart!

 

Autentiske bilder bidrar til å legge til en menneskelig dimensjon til bedriften, noe som er spesielt viktig i bransjer der tillit og personlige relasjoner er avgjørende. På denne måten styrker bruk av nye foto bedriftens omdømme og fremmer varige kundeforhold. NB! Det handler faktisk om å gjøre dine kunder stolte! 

NB! - husk at når kundene blir stolte, er det også langt større sjanse for at de vil anbefale din virksomhet med stolthet! Det blir det penger av!

 

Ikke bare ett portrett!

I lys av at betydningen av at bilder er viktigere enn noen gang, anbefales det sterkt å benytte flere bilder av hver enkelt person. Altså bilder innen sine kunnskapsområder og eller i andre sammenhenger der det er relevant, å benytte egne ansatte.

Skriv alltid bildetekst, ikke for lang, men informativt nok. Dette vil bidra til å gi et mer helhetlig inntrykk av den enkeltes ansattes kompetanse og erfaring, som igjen øker troverdigheten til bedriften. (om du er i tvil, bare spør så skal jeg gi deg gode råd)

Ferske analyser viser at varierte bilder som viser en person i ulike situasjoner, ikke bare øker engasjementet, men kan også bidra til å fremheve forskjellige aspekter ved personens ekspertise. Analysen viser at dette "skaper" en dypere forbindelse med potensielle kunder og styrker bedriftens posisjon som en pålitelig kilde til kunnskap og kompetanse innen sine felt.

 

Så en liten viktig nyanse!

Husk! Her er det minst to aspekter. Altså selve bildet og forklarende tekst. Ikke undervurder dette aspektet, du vil etterhvert oppleve tilbakemeldinger du tidligere aldri har fått!
 

SEO i tillegg til å profesjonalisere virksomheten.

Som jeg nevnte ovenfor er det viktig at hvert bilde får en beskrivende tekst som fremhever den enkeltes navn, tittel, også relevant kompetanse og erfaring innen sitt fagfelt, om mulig.

 

Dette kan du dele opp, men for å få mer ut av Google og generell SEO, skriv også en enkel bilde tekst, for eksempel navn, tittel og bedrift. I tillegg kan du i egen boks inkludere spesifikke erfaringer, sertifiseringer eller akademiske prestasjoner, samt relevante prosjekter eller kunder de har jobbet med. 
 

Ved å gi konkrete detaljer om den enkeltes bakgrunn og ekspertise, skiller bildet seg tydelig fra generiske arkivbilder ("stockshot") som ofte mangler denne autentisiteten og detaljrikdommen. Den beskrivende teksten bør være informativ og troverdig, og bidra til å bygge tillit hos potensielle kunder som søker ekte kompetanse og pålitelig rådgivning. I tillegg må den være ekte slik at etablerte kunder kjenner seg igjen! "no fake"!

 

Analysen bekrefter nettopp dette!

I analysen var denne effekten spesielt merkbar blant nye kunder som søkte etter pålitelige og erfarne tjenesteleverandører, innen sine relevante fagområder. Autentiske bilder, kombinert med beskrivende tekster, bidro derfor til å styrke bedriftens førsteinntrykk og overbevise nye kunder om kvaliteten på tjenestene som tilbys. Tenk så enkelt, flere bilder av samme person, gir større overbevisning. 

 

Jeg er bare 1-en ansatt i bedriften!

I tilfeller der det kun er en person ansatt i selskapet, er det kanskje ennå viktigere å fremheve dens kompetanse og troverdighet på en effektiv måte. Selv om det kun er én person, vil variasjon i bildene være enn nyttigere for å presentere ulike aspekter av deres arbeid og eller personlighet. 
 

Ved å supplere et enkelt portrett med bilder som viser personen i handling, for eksempel mens den utfører sitt arbeid og eller samhandler med kunder. Dette vil gi en mer helhetlig opplevelse av din ekspertise og erfaring. Igjen, - ikke undervurder dine potensielle nye kunder. 
 

Når det gjelder bruk av *arkivbilder, bør disse benyttes med stor forsiktighet og bare når det er nødvendig, skal vi tro analysen. Å inkludere noen arkivbilder kan bidra til å variere visuelt innhold, men det er viktig å sikre at de ikke overskygger det autentiske portrettet og den beskrivende teksten som fremhever den enkeltes ekte kompetanse. 

*) Viktig tips og anbefaling!

Her ville jeg anbefale at du tar egne foto av de situasjonene eller dokumentasjonen du føler er nødvendig. Husk har du benyttet et kjøpebilde, vil det være stor sannsynlighet for at noen andre også benytter samme bilde, noe som svekker tillit og lyst til å etablere et kundeforhold.

Kampen om kundene er stor, så dette kan være en detalj som skiller dere fra konkurrentene. 
 

Så ved å holde seg til egne autentiske bilder som presenterer bedriften og den enkeltes ekte arbeid og personlighet, kan man opprettholde troverdigheten og skille seg fra konkurrenter som bare benytter seg av standardiserte arkivbilder. Smart!

 

Her noen eksempler for en advokat!

Hvis bildene du har er autentiske og tatt spesifikt for dine advokater, nettopp for å illustrere prosesser eller dokumenter, kan følgende punkter inkluderes for å bygge troverdighet bedre enn med arkivbilder:

 

Beskrivelse av prosessen: 

Gi en kortfattet beskrivelse av hva bildet viser, for eksempel "Advokaten gjennomgår en juridisk avtale med en klient" eller "Gjennomgang av rettsdokumenter i forberedelse til en rettssak". 

Ekte scenario: 

Understreke at bildet viser en reell situasjon der advokaten utfører sitt arbeid i et autentisk miljø. Dette kan bidra til å gi inntrykk av profesjonalitet og ekthet.
 

Klient interaksjon: 

Hvis mulig, inkluder bilder som viser advokaten i interaksjon med klienter eller andre profesjonelle i bransjen. Dette kan demonstrere evnen til å håndtere komplekse saker og bygge tillit hos potensielle klienter. 
 

Dokumentasjon: 

Hvis bildet viser dokumenter eller juridiske prosesser, kan en kort beskrivelse av innholdet eller hensikten med dokumentene inkluderes. Dette kan hjelpe med å tydeliggjøre advokatens ekspertise og spesialisering innen bestemte rettsområder. 

Ved å fokusere på autentiske situasjoner og reelle arbeidsoppgaver, kan disse elementene bidra til å bygge troverdighet og tillit hos potensielle klienter bedre enn standardiserte arkivbilder. 

Det er viktig å opprettholde en balanse mellom å illustrere ektheten og profesjonaliteten til advokatens arbeid samtidig som man ivaretar klientens personvern og sensitivitet rundt juridiske saker.

---------

Bonus:

Jo flere og bedre beskrivelser, jo flere muligheter for at Google vil fange opp din virksomhet. SEO. 

Kost/Nytte:

Hvor mange nye kunder trenger du for å få igjen investeringen i nye gode og selgende bilder? Om vi skal gjette kanskje en eller maks to! Dette er smart slik at din bedrift fremstår som profesjonell og troverdig, med ansatte som har den nødvendige kunnskapen og kompetansen. 

Ved å benytte tipsene i denne analysen vil flere potensielle kunder bruke mer tid på din hjemmeside når de først er der. Med god og lett tilgjengelig kontaktopplysninger ringer de raskere. 

Om du har lyst til å drøfte dette mer spesifikt for din bedrift, husk at første time hos oss alltid er Gratis, helt uten noen forpliktelser. 

Kontakt 

Du kan ringe meg og eller sende en melding på min mobil. 

 

Om du heller vil sende meg en e-post er du også velkommen til det. 

+47 90117570

bottom of page