top of page

Det virker...

Å presentere styre- og ledelse med ensartede portretter i representative bedrifter kan ha flere fordeler:

Profesjonalitet og enhetlighet:

En ensartet presentasjon av styre- og ledelsesmedlemmer sender et signal om profesjonalitet og enhetlighet til interessenter, investorer, kunder og samarbeidspartnere. Det gir bedriften et sammenhengende og organisert utseende, som kan være viktig for omdømmebygging.

Gjenkjennbarhet:

En felles visuell stil for portretter gjør det lettere for folk å kjenne igjen medlemmene i styret og ledelsen. Dette kan være spesielt nyttig i offentlige arrangementer, presentasjoner, medieoppslag og i materiell som brosjyrer eller årsrapporter.

Merkevarekonsistens:

En ensartet presentasjon av ansiktene til styre- og ledelsesmedlemmene bidrar til å opprettholde bedriftens visuelle merkevarekonsistens. Dette er viktig for å bygge en gjenkjennbar og troverdig merkevareidentitet over tid. 

Enhetlig ledelse:

En ensartet tilnærming til portretter kan bidra til å fremheve samspill og egalitet blant styremedlemmer og ledere. Dette kan bidra til å skape en følelse av samarbeid og likeverdighet. I tillegg vil det være et godt utgangspunkt for høyere anerkjennelse!

Redusert forvirring:

I større bedrifter og virksomheter med flere styremedlemmer og ledere kan det være en utfordring å huske og kjenne igjen alle ansiktene. En ensartet portrettstil gjør det enklere for folk å koble navn til ansikter. Bygger kvalitet i alle ledd.

Tydelig budskap:

En enhetlig presentasjon av portretter kan hjelpe med å formidle en klar melding om bedriftens verdier, kultur og identitet. Dette er spesielt relevant hvis bedriften har et bestemt bilde de ønsker å formidle til offentligheten.

Oppsummering

Det er likevel viktig å merke seg at mens ensartede portretter kan ha disse fordelene, er det også viktig å balansere dette med behovet for individualitet og autentisitet. Individuelle forskjeller og personlige egenskaper hos styre- og ledelsesmedlemmene bør ikke gå tapt i forsøket på ensartet presentasjon. En god tilnærming kan være å bruke en felles stil for portrettene, samtidig som man tar hensyn til de unike trekkene til hver enkelt person.

Ta kontakt 

Fotograf Ingar Næss - StudioF2.no

- En av norges mest erfarne næringslivsfotograf, som har fotografert over 20.000 personer de siste 10 årene. Lang erfaring med ledelse og styremedlemmer  

bottom of page