top of page

Det virker...

Å presentere styre- og ledelse med ensartede portretter i representative bedrifter kan ha flere fordeler:

Profesjonalitet og enhetlighet:

En ensartet presentasjon av styre- og ledelsesmedlemmer sender et signal om profesjonalitet og enhetlighet til interessenter, investorer, kunder og samarbeidspartnere. Kunder setter stor pris på bedriftens åpenhet når styremedlemmer presenteres med både navn og bilde. Det gir bedriften et sammenhengende og organisert utseende, som kan være viktig for omdømmebygging.

Gjenkjennbarhet:

En felles visuell stil for portretter gjør det lettere for folk å kjenne igjen medlemmene i styret og ledelsen. Dette kan være spesielt nyttig i offentlige arrangementer, presentasjoner, medieoppslag og i materiell som brosjyrer eller årsrapporter.

Merkevarekonsistens:

En ensartet presentasjon av ansiktene til styre- og ledelsesmedlemmene bidrar til å opprettholde bedriftens visuelle merkevarekonsistens. Dette er viktig for å bygge en gjenkjennbar og troverdig merkevareidentitet over tid. 

Enhetlig ledelse:

En ensartet tilnærming til portretter kan bidra til å fremheve samspill og egalitet blant styremedlemmer og ledere. Dette kan bidra til å skape en følelse av samarbeid og likeverdighet. I tillegg vil det være et godt utgangspunkt for høyere anerkjennelse!

Redusert forvirring:

I større bedrifter og virksomheter med flere styremedlemmer og ledere kan det være en utfordring å huske og kjenne igjen alle ansiktene. En ensartet portrettstil gjør det enklere for folk å koble navn til ansikter. Bygger kvalitet i alle ledd.

Tydelig budskap:

En enhetlig presentasjon av portretter kan hjelpe med å formidle en klar melding om bedriftens verdier, kultur og identitet. Dette er spesielt relevant hvis bedriften har et bestemt bilde de ønsker å formidle til offentligheten.

Oppsummering

Det er likevel viktig å merke seg at mens ensartede portretter kan ha disse fordelene, er det også viktig å balansere dette med behovet for individualitet og autentisitet. Individuelle forskjeller og personlige egenskaper hos styre- og ledelsesmedlemmene bør ikke gå tapt i forsøket på ensartet presentasjon. En god tilnærming kan være å bruke en felles stil for portrettene, samtidig som man tar hensyn til de unike trekkene til hver enkelt person.

Ta kontakt 

Fotograf Ingar Næss - StudioF2.no

- En av norges mest erfarne næringslivsfotograf, som har fotografert over 20.000 personer de siste 10 årene. Lang erfaring med ledelse og styremedlemmer  

bottom of page